Łuszczyca nowoczesne terapie

Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry o różnym przebiegu i nasileniu zmian skórnych u każdego pacjenta. Obniżenie jakości życia pacjentów z łuszczycą jest porównywalne z chorymi na cukrzycę czy nowotwory złośliwe.
Powszechnie istnieje przekonanie, że łuszczyca jest chorobą niewyleczalną, co prowadzi do błędnego przekonania, że leczenie choroby nie może być skuteczne. Bardzo często pacjenci po nieudanych próbach leczenia szybko się zniechęcają i odstępują od dalszych terapii. Nic bardziej mylnego!

Leczenie łuszczycy

Leczenie łuszczycy w XXI wieku może, a nawet powinno być skuteczne. Nie potrafimy zmienić predyspozycji pacjenta do występowania choroby, ale możemy sprawić, aby pacjent żył bez zmian łuszczycowych.

W Royalderm specjalizujemy się w leczeniu wszystkich postaci łuszczycy. Terapia dobierana jest zależnie od ciężkości choroby, wieku i obciążeń pacjenta.

W naszym centrum stosujemy wszystkie dostępne metody leczenia łuszczycy: leki miejscowe, fototerapię, leki ogólne (systemowe) oraz najnowsze terapie z użyciem m.in. leków biologicznych.

Przez wiele lat łuszczyca traktowana była jako choroba dotycząca jedynie skóry. Prowadzone w ostatnich latach badania wykazały zwiększone występowanie niektórych chorób w populacji osób z łuszczycą umiarkowaną i ciężką. Do chorób tych zalicza się: łuszczycowe zapalenie stawów, choroby metaboliczne (cukrzyca, insulinooporność, dyslipidemia), choroby układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, udar mógu), choroby psychiatryczne (depresja, zaburzenia lękowe, nadużywanie substancji psychoaktywnych), niealkoholowe stłuszczenie wątroby oraz choroby zapalne jelit. Analiza badań epidemiologicznych w połączeniu z coraz lepszym rozumieniem etiopatogenezy choroby pozwoliły wysnuć przypuszczenie, że łuszczyca nie jest, jak dotychczas sądzono, jedynie chorobą skóry. Aktualnie łuszczyca uznana jest za ogólnoustrojową chorobę zapalną.

Zmiana postrzegania choroby i zakwalifikowanie łuszczycy do chorób dotyczących zarówno skóry jak i innych organów, spowodowało zmianę koncepcji leczenia z miejscowego na ogólne oraz rozwój nowych terapii.

Jak powinno wyglądać leczenie chorego na łuszczycę plackowatą?

Z informacji dostępnych od pacjentów chorych na łuszczycę wynika, że nadal pewna grupa dermatologów w Polsce leczy łuszczycę jedynie preparatami miejscowymi z niezadowalającą skutecznością. Niejednokrotnie trafia do nas pacjent z ciężką postacią choroby, który nawet nie słyszał o innych metodach leczenia niż leki miejscowe. Według najnowszej wiedzy rozpoczęcie leczenia ogólnego łuszczycy odpowiednio szybko może spowodować spowolnienie rozwoju choroby lub nawet odwrócić jej przebieg. Na rynku dostępnych jest kilka refundowanych terapii systemowych dla pacjentów z łuszczycą. Niejednokrotnie leczenie takie jest wysoce skuteczne i pozwala pacjentowi na życie bez objawów chorobowych. W przypadku przeciwwskazań do leczenia ogólnego, u pacjentów z umiarkowanym przebiegiem choroby oraz w przypadku nieskuteczności leczenia miejscowego ,skuteczną formą leczenia jest fototerapia, zarówno UVB 311nm jak i PUVA.

Leczenie takie powinno być prowadzone pod nadzorem lekarza, gdyż przyjęcie zbyt wielu dawek promieniowania UV może skutkować nowotworami skóry w przyszłości. Należy pamiętać, że leczenie naświetlaniami nie jest tożsame z „solarium” czy „opalaniem na plaży” i przed rozpoczęciem takiej terapii lekarz powinien wykluczyć przeciwwskazania, a także na bieżąco oceniać efekt leczenia. Należy również pamiętać, że skuteczność leczenia promieniowaniem UV zależy w głównej mierze od doświadczenia lekarza prowadzącego i umiejętności w doborze odpowiednich dawek UV, od rodzaju zastosowanej lampy i stopnia zużycia promienników, a także od odpowiedniej współpracy lekarza z pacjentem. W przypadku braku skuteczności powyższych metod leczenia oraz dużego nasilenia objawów łuszczycy należy rozważyć leczenie biologiczne.

Co to są leki biologiczne?

Są to produkty lecznicze zawierające jedną lub więcej substancji czynnych wytwarzanych przez organizm żywy lub pochodzących z organizmu żywego. Leki biologiczne są owocem zastosowania najnowszych osiągnięć biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Efekt kliniczny leków biologicznych zawdzięczamy ich wybiórczemu działaniu na poziomie komórkowym.

Czy leczenie biologiczne łuszczycy jest dostępne w Polsce?

W Polsce zarejestrowanych jest kilka leków biologicznych do leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej. Leczenie biologiczne jest finansowane przez NFZ dla pacjentów z ciężką postacią łuszczycy plackowatej, u których nie stwierdzono poprawy po innych zastosowanych metodach leczenia przez odpowiednio długi okres czasu. Leczenie takie, może być również finansowane przez pacjenta , ale powinno być prowadzone przez lekarza, który ma doświadczenie w leczeniu biologicznym.

Czy leczenie biologiczne może otrzymać każdy pacjent z łuszczycą plackowatą?

Zgodnie z charakterystyką produktów leczniczych leki biologiczne są wskazane dla chorych z umiarkowaną i ciężką postacią choroby. Jeżeli pacjent spełnia kryterium ciężkości choroby i nie ma przeciwwskazań do rozpoczęcia terapii na podstawie wykonanych odpowiednich badań, pacjent może otrzymać leczenie biologiczne. Leczenie takie powinno być jednak przepisane przez doświadczonego dermatologa, a pacjent powinien być pod stałym nadzorem lekarza prowadzącego.
Pacjent może być również zakwalifikowany do leczenia biologicznego w ramach Programu Lekowego Leczenia Umiarkowanej i Ciężkiej Postaci Łuszczycy Plackowatej po spełnieniu kryteriów kwalifikacji zgodnie z treścią programu lekowego.

Cena miesięcznego leczenia lekiem biologicznym w Polsce to koszt kilku tysięcy złotych. Z powodu wysokiej ceny wielu pacjentów nie decyduje się na taką kurację, mimo dużego nasilenia choroby. Część z tych pacjentów nie spełnia również kryteriów kwalifikacji do Programu lekowego. Czy jest zatem możliwość leczenia biologicznego dla takich pacjentów? Odpowiedź brzmi- tak. Leczenie biologiczne można również otrzymać w ramach badań klinicznych, które prowadzone są w niektórych polskich ośrodkach, m.in. w Royalderm. Leczenie takie jest dla pacjentów bezpłatne i często daje możliwość pełnego wyleczenia objawów chorobowych.

Czy leczenie biologiczne jest bezpieczne?

Leczenie biologiczne powinno być prowadzone przez dermatologa doświadczonego w leczeniu biologicznym. Najważniejsza jest odpowiednia kwalifikacja pacjenta do leczenia oraz wykluczenie przeciwwskazań, aby terapia była dla pacjenta bezpieczna. Ważne jest również monitorowanie pacjenta w czasie terapii i wykonywanie okresowych badań.

Czym są leki biopodobne?

Lek biopodobny jest to biologiczny produkt medyczny, który zawiera wersję aktywnej substancji oryginalnego biologicznego produktu medycznego. Inaczej mówiąc jest to rodzaj leku biologicznego, który rozwijany jest na zasadzie podobieństwa do istniejącego leku biologicznego. Aktywna substancja leku biopodobnego oraz leku referencyjnego to w istocie ta sama substancja biologiczna, jednak niewielkie różnice mogą dotyczyć złożonej natury oraz metod produkcji. Podobnie jak lek referencyjny, leki biopodobne charakteryzują się naturalnym zakresem zmienności.

Czy leki biopodobne są stosowane w leczeniu łuszczycy?

W najbliższych latach planowane jest pojawienie się na rynku kilku leków biopodobnych zarejestrowanych w leczeniu umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej. Cena tych leków powinna być dużo atrakcyjniejsza dla pacjenta niż odpowiedniego leku biologicznego.

Inne nowoczesne terapie w leczeniu łuszczycy

Oprócz leków biologicznych i biopodobnych testowanych jest kilka innych rodzajów leków nowej generacji, które dają nadzieję na skuteczną walkę z łuszczycą. Leki te dostępne są aktualnie w ramach badań klinicznych.

Tel. 508 575 509
Pon- Pt: 7:00- 20:00
kontakt@royalderm.pl