prof. nadzw. dr hab.n.med.
Witold Owczarek

specjalista dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistą drugiego stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii, profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Kliniki Dermatologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W 2004 roku uzyskałem stopień doktora nauk medycznych na podstawie przedstawionej rozprawy „Przydatność kliniczna atopowych testów płatkowych z alergenami powietrznopochodnymi u chorych na atopowe zapalenie skóry”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskałem w 2011 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Eotaksyny w atopowym zapaleniu skóry”. Od wielu lat w swojej prywatnej praktyce zajmuję się dermatologią estetyczną. Jestem przewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego Ciężkiej Postaci Łuszczycy Plackowatej oraz członkiem Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

Ponadto pełnię funkcję przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Zaawansowanego Raka Podstawnokomórkowego Skóry oraz przewodniczącego Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jestem konsultantem krajowym w zakresie dermatologii i wenerologii Wojskowej Służby Zdrowia. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Amerykańskiej Akademii Dermatologii (AAD), Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Estetycznej i Kosmetycznej (ESCAD) oraz należę do Sekcji Medycyny Estetycznej przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Jestem autorem i współautorem licznych prac i doniesień w czasopismach krajowych i zagranicznych. Biorę czynny udział w licznych konferencjach i szkoleniach.